Technologie v AZLK

zdroj: Svět motoru
text napsal: Ing. V. Tůma

Při poslední služební cestě do Sovětského svazu, na sklonku loňského roku, jsem navštívil moskevský Automobilový závod Leninského komsomolu. Doprovázeli mě kolegové ze sovětského časopisu Za ruljom, kteří návštěvu zprostředkovali. Předmětem mého zájmu byl pochopitelně nový automobil, zejména technologie, která se v AZLK připravuje v souvislosti s přechodem na výrobu moskviče s předním pohonem.

Převrat ve výrobě

Moskevský závod na výrobu populárních vozidel Moskvič připomíná mladoboleslavskou automobilku. AZLK má historii sice o nějaký ten rok kratší, nicméně současnou skladbou výrobní technologie je mezi oběma automobilkami nápadná podoba. Najdeme zde i tam na jedné straně historické haly s výrobními stroji na nichž se obráběly součásti pro první poválečné automobily, na druhé straně obdivujeme moderní technologii, kterou můžeme označit jako špičkovou.

Převrat ve výrobě znamenalo zavedení výroby typu Moskvič 2140. Není tajností, že již tehdy ( v roce 1968 ) bylo v nových halách instalováno moderní technologické zařízení dodané z velké části Renaultem. Tradiční spolupráce se přenesla i do současné doby a tak francouzští projektanti zpracovali dokumentaci pro výrobu převážné části podvozkových dílů nového moskviče. Při výběru partnerů nezůstalo však jen u firmy Renault. Od vedoucího technologické projekce Ing.Vladimíra Petroviče Kapustina jsem se dozvěděl, že 57 automatických linek a 660 nových číslicově řízených strojů pochází od výrobců z kapitalistických zemí, část činí dodávky v rámci RVHP a zbytek je z výrobních závodů ze Sovětského svazu. Začneme však s bližším popisem nové technologie ve výrobním sledu, tedy od těžkých provozů.

Nová lisovna

moskvič

Lisovna karosérií, vybavená osmisettunovými karosářskými lisy Erfurt WMW z NDR, patří v současné době k nejmodernějším provozům nejen moskevského AZLK. Technologickou úrovní snese srovnání s vybavením karosáren světových automobilek. Vždyť na rozdíl od mnohých lisoven postavených před deseti patnácti lety je v té moskevské vyřešeno ( mimo jiných technických oříšků ) samočinné podávání výlisků mezi jednotlivými operacemi. Též podávací zařízení má původ v NDR.

Pro lisování kol byla zakoupena japonská technika, z ČSSR byly dodány kovací stroje, rovněž obří sklad polotovarů s manipulační technikou dodaly na klíč československé firmy. Technologické vybavení na protlačování zastudena má původ v SSSR. Velké změny zaznamenala svařovna. Stejně jako v ostatních provozech dávají i zde přednost pružným linkám. Svařování karosérií se již dnes neobejde bez robotů a manipulátorů. V nové svařovně, která se přestěhuje do přízemí, se objeví nové produktivní automaty. Podlaha bude kupř. svařovaná na zařízení známé firmy Sciaky.

Přechod ke kataforéze

Velkou pozornost věnují moskevští projektanti povrchové úpravě karosérií. S tím souvisí rekonstrukce lakovny, v níž bude instalována nová bonderizační linka. Od anaforézy se přechází ke kataforéznímu nanášení základní vrstvy nátěrového systému. Stejně jako v ostatních provozech, počítá se i u povrchových úprav se zvyšováním produkce. Proto jsou projektovány dvě linky s postupným náběhem a celkovou kapacitou 200 000 vozidel/rok. V lince je pamatováno na montáž protihlukové izolace a ošetření dutin metodou ML, počítá se s použitím plechů ošetřených metodou Zincrometal. Nové linky budou doplněny rovněž v galvanovně, při povrchových úpravách bude využíváno maximální mírou robotů. V celkovém technologickém projektu závodu se nasazením moderní technologie ušetří 1300 pracovníků a podstatně se zlepší pracovní podmínky.

Automaty a NC stroje

Nová hala mechanického obrábění projektována francouzskými odborníky se může pochlubit úctyhodnou plochou - 90 000 m2. Zde se budou obrábět na linkách Renault nejen náboje kol a brzdové bubny, ale i součásti motoru. Firma Libcher se zase podílí na dodávkách technologie pro opracování dílů předního zavěšení kol, převodovky, spojky a dalších dílů. Řídicí jednotky mají původ zejména u firmy Siemens, o průběžnou kontrolu rozměrů při obrábění jednotlivých součástí se bude starat italské zařízení Marposs. Některé obráběcí linky jsou již dnes připraveny na výrobu ověřovací série nového vozidla.

Nasazení vlastní technologie

moskvič

Filozofie projektantů je založena na zmíněné pružnosti technologického uspořádání, což se příznivě projeví v blízké budoucnosti nejen zjednodušením při náběhu nového výrobního programu ( což by mělo být v podstatně kratších intervalech než dosud ), ale i v možnosti montáže vlastní technologie. Do roku 1988 se uvažuje totiž s výrobou prvních 80 000 vozidel s předním pohonem na zahraničním zařízení. Současně s výrobou prvních sérií se bude na základě zahraniční techniky připravovat vlastní výrobní technologie, která umožní postupně rozšiřování kapacitních možností. Tam, kde je dnes zahraničními dodavateli montována jedna linka ( např. v hale povrchových úprav ), bude od roku 1988 v provozu druhá paralelní linka postavená sovětskými projektanty. Na některých úsecích výroby či montáže moskvičů s předním pohonem zůstane dominantní zahraniční technika ( montáž obložení střechy s využitím robotů, výroba plastových nádrží, měřící zařízení atd. ), jinde se zahraniční stroje doplní nebo nahradí domácí technologií. Mnohé díly nového vozidla budou vyráběny na zahraničních strojích avšak z tuzemských materiálů. Příkladem je lisování polypropylenových nárazníků na italských strojích Triulzi.

Závěrem

Nová technologie, připravená v moskevském AZLK, je příkladem perspektivního řešení výroby automobilů s možností obměny výrobního programu každé dva až tři roky. Při návrhu technologického vybavení měli projektanti k dispozici předpokládané změny výrobního programu do roku 2000. Tyto informace byly jedním ze vstupních údajů při projektování pružných výrobních linek. Nový typ Moskvič 2141 by měl, jak po konstrukční stránce tak i z hlediska technologie, splňovat požadavky náročných motoristů. Kdo měl možnost ohmatat si prototyp nového moskviče ( dosud nebylo schváleno definitivní provedení ) jistě potvrdí, že v objemové třídě 1600 cm ( zpočátku bude montován motor VAZ, v roce 1988 až 99 se přejde na motor vlastní koncepce ), se řadí mezi zajímavé automobily s tradičně vysokou užitnou hodnotou.


© 2010 moskvichklub.cz          Pro případné dotazy nás kontaktujte na info@moskvichklub.cz